Ayushman Health Card Download @pmjay.gov.in

Ayushman Health Card Download

Ayushman Health Card Download : પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના આ યોજનાના અમલ પછી યોજનાનું નામ પણ પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના રાખવામાં આવ્યું છે. આ યોજનામાં પેપરવર્ક ખૂબ જ ઓછું છે. આમાં દર્દીને કંઈપણ ચૂકવવું પડશે નહીં અને દર્દી તેની સારવાર કોઈપણ હોસ્પિટલમાં કરાવી શકે છે. સારવાર એ કોય ખાનગી હોસ્પિટલ હોય કે સરકારી, અને દેશની … Read more