Mesh Rashi Parthi Balko Na Name | મેષ રાશિ પરથી બાળકોના નામ 2024

Telegram Group Join Now

Mesh Rashi Parthi Balko Na Name : શું તમે પણ હાલ ઈન્ટરનેટ પર Mesh Rashi Parthi Balko Na Name કે મેષ રાશિ પરથી બાળકોના નામ વિષે સર્ચ કરી રહ્યા છો? તો પ્રિય મિત્રો, આજે અમે તમારા માટે લઈને આવ્યા છીએ એક એવો મજાનો આર્ટિકલ કે જેમાં તમને મેષ રાશિ પરથી આવતા તમામ નવા, જૂના તેમજ ફેન્સી નામોનો ખજાનો લઈને આવી ગયા છીએ.

આ સાથે જ મેષ રાશિના છોકરા છોકરીઓ માટે કયો વાર સારો રહેશે, નામનો અર્થ, પ્રકાર તેમજ અન્ય ઘણા પ્રકારની માહિતી તમારી સામે રજૂ કરવામાં આવી છે જે તમે નીચે વાંચી શકો છો.

Mesh Rashi Parthi Balko Na Name

રાશિચક્ર :મેષ
સંસ્કૃત નામ : મેષરાશિ:
નામનો અર્થ :ઘેટાં
પ્રકાર : અગ્નિ મૂળભૂત-સકારાત્મક
રાશિચક્ર તત્વ :અગ્નિ
નામાક્ષર : અ,લ,ઈ
નક્ષત્ર :કૃતિકા
સ્વામી ગ્રહ :મંગળ
રાશિચક્રના લક્ષણો : સારો સ્વભાવ, મોહક
ભાગ્યશાળી રંગ : મેજેન્ટા, લાલ, સફેદ
ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : મંગળવાર
ભાગ્યશાળી રત્ન : કોરલ, રૂબી
ભાગ્યશાળી અંક : 9, 18, 27, 45, 63

‘અ’ પરથી છોકરનાં નામ

 • આભિર
 • આકાર
 • આદિત્ય
 • અખિલ
 • આર્જન
 • આયન
 • આર્યન
 • આદર્શ
 • અક્ષય
 • અનિરુદ્ધ
 • અર્જન
 • આયુષ્ય
 • અભિનવ
 • આદિનાથ
 • આદિત
 • અભિજિત
 • આયાન
 • આકાશ
 • આરન
 • આમિર
 • આયુષ્માન
 • અભિનય
 • અક્રામ
 • અર્યાન
 • આરાધ્ય
 • આદ્ય
 • આભાસ
 • આરિયન
 • આશાય
 • અભિરાજ
 • અનય
 • આદ્વિત
 • આદિન
 • અમય
 • આર્ય
 • આદર્શ્ય
 • અર્ય
 • આભિષેક
 • આયુષ્માન
 • આમિષ
 • આદિરાજ
 • અભિનેત
 • આદ્વિત્ય
 • આયાન્શ
 • અર્યેન
 • આદ્વિક
 • આદિનામ
 • આર્યેષ
 • અર્યમાન
 • અલેક્સ

‘અ’ પરથી છોકરીના નામ

Mesh Rashi Parthi Balko Na Name
Mesh Rashi Parthi Balko Na Name
 • આર્યા
 • આલિયા
 • આદિતી
 • આર્ચિતા
 • આનયા
 • આરુહિ
 • આર્નિયા
 • આક્રુતિ
 • આર્ણિયા
 • આરના
 • આમાયા
 • આદ્વિત્યા
 • આયુષ્મા
 • આર્પિતા
 • આયુષ્મી
 • આર્થી
 • આભીષ્ટી
 • આરિયા
 • આયુષ્મી
 • આર્યાન્ય
 • આર્નિયા
 • આયોમી
 • આયુક્તિ
 • આરવિતા
 • આર્ત્યા
 • આયુક્તા
 • આનીયા
 • આલીયા
 • આરમિયા
 • આર્યમિતા
 • આર્ણિયા
 • આર્યાણા
 • આયની
 • આરતી
 • આર્પિતા
 • આયુર્વેદી
 • આર્જિતા
 • આર્ચિતા
 • આરતીકા
 • આરાધ્યા
 • આર્તીની
 • આરોહ્યા
 • આયનીતા
 • આયુર્વેદિકા
 • આર્પિતા
 • આર્ણિતા
 • આયતી
 • આર્તિની
 • આર્યાણ્ય
 • આયોની
Read Also ➜  JIO Free Recharge 2024 : JIO ના ગ્રાહકો માટે આવી મોટી ખુશખબરી મળશે 1 વર્ષનું રિચાર્જ મફતમાં, જાણો તમામ માહિતી

‘લ’ પરથી છોકરાનાં નામ

 • લવિશ
 • લલિત
 • લોહિત
 • લવન
 • લોકેશ
 • લવેશ
 • લલન
 • લલિન
 • લાવિક
 • લક્ષ્ય
 • લવય
 • લીનય
 • લવનય
 • લવજ
 • લવ્હેશ
 • લવ્ય
 • લવકુશ
 • લવરજ
 • લવિત
 • લવનીશ
 • લવિદ
 • લલીત
 • લવીન
 • લોકિત
 • લક્ષન
 • લવેન
 • લલિતેશ
 • લવ્યેશ
 • લવેન્દ્ર
 • લલત
 • લવયન
 • લવીન્દ્ર
 • લવનિત
 • લલાય
 • લવ્યન્ત
 • લવ્યોમ
 • લવિતેશ
 • લવ્યકાંત
 • લલન્દ
 • લવ્યેશ્વર
 • લવન્યેશ
 • લવ્યેન્દ્ર
 • લક્ષિત
 • લવ્યાંશુ
 • લવ્યાંશ
 • લવન્યોશ
 • લવેન્દ્ર
 • લવ્યાંક
 • લવયાન્શ
 • લવ્યોમેશ

‘લ’ પરથી છોકરીનું નામ

 • લવિના
 • લતિકા
 • લવિકા
 • લિના
 • લહરી
 • લીલા
 • લીના
 • લતિકા
 • લવની
 • લિપી
 • લવીના
 • લવણી
 • લતીકા
 • લહર
 • લાક્ષિકા
 • લવણીકા
 • લિખિતા
 • લવિતા
 • લવિત્રા
 • લાવિના
 • લાક્ષ્મી
 • લિખિત
 • લવ્યા
 • લિખિતી
 • લવ્યોમી
 • લાભિકા
 • લવ્યાંશી
 • લવિશ્રી
 • લિન્યા
 • લવ્યાંશુ
 • લવ્યાંશ
 • લિયાના
 • લિપ્યા
 • લાલના
 • લાવ્યા
 • લવ્યાન્યા
 • લિમા
 • લિપ્તિ
 • લિમ્યા
 • લિશાની
 • લાલ્યા
 • લિયેના
 • લિખ્યાના
 • લાવિન્યા
 • લાગ્યા
 • લિખિયા
 • લવ્યાની
 • લવ્યાન્યો
 • લિક્યા
 • લાવ્યાંતી

‘ઈ’ પરથી છોકરાના નામ

 • ઈશાન
 • ઈશ્વર
 • ઈકાન
 • ઈક્ષાન
 • ઈશ્વરીય
 • ઈકાન્ત
 • ઈશ્વરેશ
 • ઈશ્વરાંશ
 • ઈર્વિન
 • ઈજાન
 • ઈક્ષિત
 • ઈશાર
 • ઈશિત
 • ઈલિયાન
 • ઈરાન
 • ઈલાય
 • ઈર્વિન
 • ઈત્યાન
 • ઈર્ષ્યાન
 • ઈકન્ય
 • ઈશાનેશ
 • ઈર્ષ્યાન
 • ઈજાજત
 • ઈલ્માન
 • ઈર્શ્યાન
 • ઈર્શ્યાન
 • ઈલાયન
 • ઈરફાન
 • ઈર્જાન
 • ઈરાજી
 • ઈશ્વરેશાન
 • ઈશ્વરાન
 • ઈલાન્યા
 • ઈશ્વરી
 • ઈશ્વરાનંદ
 • ઈજાજ
 • ઈર્વિન
 • ઈલાન
 • ઈશ્વરેશ્વર
 • ઈર્શ્યાન
 • ઈશ્વરજીત
 • ઈશારત
 • ઈલ્યાન
 • ઈકાય
 • ઈરાની
 • ઈલિયાસ
 • ઈલ્યાનો
 • ઈજાજાત
 • ઈરફાની
 • ઈલ્માનો

‘ઈ’ પરથી છોકરીનું નામ

 • ઈલા
 • ઈલિયાના
 • ઈરા
 • ઈલાની
 • ઈશા
 • ઈલિયાની
 • ઈલાન્યા
 • ઈલાયન
 • ઈશિતા
 • ઈલાયની
 • ઈલાયના
 • ઈલાયનુ
 • ઈલાયનો
 • ઈશાની
 • ઈશિકા
 • ઈલિયાનો
 • ઈલાનુ
 • ઈશિકાના
 • ઈલાયનું
 • ઈલાયને
 • ઈલાયનોનું
 • ઈલાયનીનું
 • ઈલાયનીનો
 • ઈશિકાનું
 • ઈલાયનાનું
 • ઈલાયનાનો
 • ઈલાયનાની

Conclusion – નિષ્કર્ષ

તો મિત્રો આશા કરીએ છીએ કે તમને અમારી આ પોસ્ટ Mesh Rashi Parthi Balko Na Name | મેષ રાશિ પરથી બાળકોના નામ ખૂબ જ પસંદ આવી હશે અને જો પસંદ આવી હોય તો એ પણ કોમેન્ટ કરતાં જજો કે તમને સૌથી વધુ કયું નામ ગમ્યું? ધન્યવાદ….

Telegram Group Join Now

Leave a Comment